Tietosuojaseloste

Reksiterinpitäjä:
Oy Kenkä Sko Pihlaja Ab
Reksiterin nimi:
Oy Kenkä Sko Pihlaja Ab:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteen hoito
Reksiterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
ostotapahtumatietoja
Säännönmukaiset tietolähteet:
Oy Kenkä Sko Pihlaja Ab:n tuotetilaukset
Säännönmukaiset tietojen luovuttamiset:
Oy Kenkä Sko Pihlaja Ab ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Reksiterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.